Загальні елементи механізмів електромеханічних приладів

Основною частиною електромеханічних приладів є вимірювальний механізм. Загальна схема взаємного розташування елементів механізму наведена на рис. 4.2.

1.2.1. Пристрії для установки рухомої частини може бути виконаний у вигляді опор (рис.4.3, а), розтяжок (рис.4.3, б), або підвісу (рис.4.3, в). У випадку рис.4.3а вісь механізму закінчується кернами (загостреними кінцями), які спираються на підпятники. Останні виготовяються з корунда – природного мінерала з дуже малим коефіцієнтом температурного розширення та високою твердістю.

Рис.4.2

1 – пристрій для установки рухомої частини; 2 – вісь;

3 – стрілка; 4 – поводок коректора; 5,6 – протидіючі

пружини; 7 – вилка; 9 – винт з ексцентрично

розташованим пальцем 8; 10 – балансир;

11 – рамка зі струмом; 12 – шкала

а б в
Рис. 4.3

1.2.2. Пристрій для створення протидіючого моменту. Реалізується у вигляді плоскої спіральної пружини (або двох пружин). Пружини можуть використовуватись і як струмопроводи для електричного підключення рамок. Протидіючий момент пружини

, (4.1)

де – питомий протидіючий момент пружини, – кут повороту.

1.2.3. Балансир застосовують для зрівноваження рухомої частини механізму. Реалізується у вигляді рухомих (на вісях з різьбою) грузиків.

1.2.4. Пристрій відліку утворює шкала разом зі стрілкою.

1.2.5. Часто до складу вимірювального механізму включають пристрій для заспокоєння (на рис.4.2 відсутній), який власне і застосовується з метою ліквідації небажаних випадкових кидків рухомої частини. Цей елемент механізму призначений для створення моменту заспокоєння Мз, пропорційного швидкості рухомої частини

, (4.2)

де – коефіцієнт заспокоєння. У пристроях заспокоєння використовуються різні фізичні явища та закони. Малюнки магнітоіндукційного та повітряного пристроїв заспокоєння подано відповідно на рис.4.4, а,б.

а б
Рис. 4.4

Магнітоіндукційний пристрій заспокоєння складається з постійного магніта 1 та алюмінієвого диска 2, який жорстко пов’язаний з рухомою частиною механізма. Мз створюється за рахунок взаємодії вихрових струмів, що індукуються в диску при його русі в полі магніту 1 з магнітним полем останнього.

Повітряний пристрій заспокоєння уявляє собою камеру 1, в якій рухається поршень чи легке алюмінієве крило, що жорстко пов’язано з рухомою частиною механізма. Мз утворюється при переміщенні повітря з однієї частини камери в другу. Повітряні заспокоювачі слабші за магнітоіндукційні.1.2.6. Аретир – це елемент, призначений для фіксації рухомої частини механізму під час транспортування в певному положенні з метою його зберігання від механічних пошкоджень (на рис.4.2 відсутній).

1.2.7. Коректор призначено для калібровки приладу - попередньої установки стрілки на нульову позначку при відсутності вимірюваного струму. Коректор складається з винта 9 з ексцентрично розташованим пальцем 8, вилки 7, яка викликає закручування пружини 6, створення додаткового протидіючого моменту та переміщення стрілки 3 відносно шкали 12.


7391279340131432.html
7391350084938970.html
    PR.RU™