Potential

Another initiative group of students prepared collective (4 студенти)creative project

“Everyone can be a maker of his career ”

http://www.youtube.com/watch?v=pk8R29u_zu0-–каp’єра

Ділова кар’єра безпосередньо пов’язана з умінням управляти людьми. Проте управляти собою та іншими – речі різні. Якщо вивчили себе і знаєте свої слабкі та сильні сторони, тоді управління собою є діяльністю за завчасно складеним планом і найбільші труднощі- подолання особистих лінощів.

Кар’єра це рух уперед по обраному шляху. Кар’єра в діяльності бухгалтера може бути визначена як поступовий рух службовими східцями, зміна навичок, здібностей, кваліфікаційних можливостей і розмірів винагороди, пов’язаних із професійною діяльністю. Разом з тим слід зауважити, що життя людини поза роботою має значний вплив на кар’єру і є її частиною. Тому поняття кар’єри не обов’язково означає постійний рух угору в організаційній ієрархії. У більш загальному вигляді кар’єра виступає у формі індивідуально усвідомленої позиції та поведінки, що пов’язані з трудовим досвідом протягом трудової діяльності людини.

Bookkeeper Careers

Bookkeeper Careers

Bookkeepers do a lot more than crunch numbers. In addition to the traditional role of keeping track of daily sums, bookkeepers also act as financial analysts and tax experts. Bookkeeper careers depend a lot on the type of experience you have and whether you've become a Certified Bookkeeper.

Potential

o According to the job prospects for certified bookkeepers (CBs) and others with several years of accounting and bookkeeping experience have the best employment prospects.

Types

o CertifiedBookkeepersare the cream of the bookkeeping profession. To become a certified, you must take a special exam at a Sylvan-Prometric test center scoring at least 75 percent

Below the certified bookkeeper in professional ranking is the "full-charge bookkeeper" whose responsibilities may involve maintenance of books

Below the full charge bookkeeper is the more general "bookkeeper." This position requires 2 years of bookkeeping experience in accounts receivable, bank reconciliations and general bookkeeping tasks.


7393911674063885.html
7393959371975295.html
    PR.RU™